Có một người bạn không vụ lợi...

Thứ hai 13.05.2019

"Có một người bạn không vụ lợi mà con người có thể có trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ vô ơn hay tráo trở..."

Nguồn: Diễn văn của luật sư George Graham Vest, được phóng viên báo New York Times bình chọn là hay nhất trong các bài diễn văn trên thế giới trong 1000 năm qua


  • Chia sẻ:
  • Nhận tin bài mới nhất qua email

    ĐĂNG KÝ

    Tin Tức Khác